Mål och mening

av Dorothy Day 1940 Dorothy Day var medgrundare av Catholic Worker-rörelsen i USA. The Catholic Worker är en ekumenisk lekmänsrörelse som uppmuntrar till praktiskt tjänande och vardagsgemenskap. Det är ett decentraliserat nätverk av kristna kommuniteter runt om i världen.   Läs mer…