Enkelhet

 

Mammons makt är stark. Vi ser behovet av att leva enkelt för att lita på Gud istället för att lita på pengar. Jesus sa:

Samla inte skatter här på jorden, där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla skatter i himlen, där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara (Matt. 6:19-21)

Vi vill leva i Guds överflöd. Det finns tillräckligt med mat och resurser här på jorden för alla människor när vi lever i tacksamhet. Allt vi har är en gåva från Gud. Ett sätt vi kan öva på enkelhet är att odla och dela vår mat tillsammans. Vi vill också leva enkelt genom att dela mer av vår ekonomi och våra ägodelar med gemenskapen. Genom delandet kan vi också vårda Guds skapelse.