Om kommuniteten

Vision

Kommuniteten Senapskornet är en ekumenisk kristen gemenskap som lever tillsammans på Sundets lägergård. Vi vill ge plats för Guds ord att slå rot, växa och ge frukt i våra liv. Tillsammans vill vi sträva efter att leva varje dag i Jesu efterföljd genom bön, bibelläsning och handling. Vi är inspirerade av den tidiga kyrkan och The Catholic Worker Movement.   

Vardagen i Senapskornet

Som en kommunitet lever vi i en veckorytm tillsammans i bön, gemensamma måltider, arbete, och sabbat. Vi vill bygga tillit och förtroende i gemenskapen. Att bo tillsammans och dela vardagen ger förutsättningar för att  leva i den sanna gemenskapen som kristna är kallade till. Vi vill sträva efter att leva mer som de första kristna i egendomsgemenskap genom att dela boende, mat, hushållsarbete och pengar. Jesus är den som gör en sann gemenskap möjlig och vi vill följa honom tillsammans.

Socialt engagemang

Som kommuniteten övar vi oss i det som kallas för ”barmhärtighetshandlingar”. Vi vill sätta vår tror i handling och älska Jesus genom att älska vår nästa som Jesus har kallat oss att göra. Vi vill försöka se Jesus i främlingen som det står i Matt. 25. Vi gör det i praktiken på olika sätt. Ett sätt är att öppna vårt hem för andra människor. Vi vill försöka prioritera att använda minst ett av sovrummen i huset för att ge husrum till någon i behöv. Vi tränar oss också i barmhärtighetshandlingar på tisdag kvällar på Gemenskapsmåltiden i EFS kyrkan. Maten är gratis och alla som kommer får hjälpa till så mycket de vill och kan. Vi erbjuder kläder och möjlighet till dusch och tvätt av kläder. Kommuniteten är delaktig i den verksamheten.

Odling

Vi ser odling som en viktig del av att vårda Guds skapelse samt att leva i harmoni med den. Genom arbetet kan vi också leva i en närmare relation med vår skapare. Som Benedikts regel om ”Bön och arbete” blir bön inte bara någonting vi gör i kapellet utan någonting som följer med allt vi gör under dagen.  Genom odlingen lär vi oss mycket om att leva i Guds överflöd och att vara tacksam för att  allting vi har är en gåva från Gud. Odlingen berikar också gemenskapen när vi delar på skörden tillsammans vid bordet. Skörden används till kommunitetens måltider, Öppen kväll, och Gemenskapsmåltiden i EFS.

EFS kyrkan i Luleå

Kommuniteten Senapskornet har en tätt relation med EFS i Luleå. Några av Senapskornets medlemmar är också medlemmar i EFS. Kommuniteten är också hyresgäster på EFS Sundet lägergård. EFS är oerhört generös med oss och stöttar kommuniteten på många sätt och för detta är vi mycket tacksamma. Besök EFS Luleå hemsida här: https://www.efslulea.se/