Gästfrihet

Som en del av vårt lärjungaskap har vi fått en kallelse från Jesus att visa gästfrihet åt främlingen. Jesus
sa:

Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte
mig…Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder och systrar, det har ni gjort för mig” (Matt. 25:35-36, 40)

Vi vill vara en gemenskap som är frikostiga med de resurser Gud har gett oss och som visar medlidande för de fattiga. Vi vill prioritera tid och kraft samt ge utrymme för Jesus, som kommer till oss som en främling. Vi vill också visa gästfrihet till de som söker sig till kommuniteten för andlig fördjupning eller vila, liksom de som söker gemenskap.