Grundprinciper

Våra grundprinciper är…

Gemenskap

Vi tror att det kristna livet behöver gemenskap. Vi är inspirerade av den tidiga kyrkans exempel i Apostlagärningarna:

“Alla de många som hade kommit till tro var ett hjärta och en själ, och ingen betraktade något av det han ägde som sitt; de hade allt gemensamt. Med stor kraft frambar apostlarna vittnesbördet om att herren Jesus hade uppstått, och de fick alla riklig del av Guds nåd. Ingen av dem led någon nöd. De som ägde jord eller hus sålde sin egendom och kom med köpesumman och lade ner den vid apostlarnas fötter, och man delade ut åt var och en efter hans behov” (Apg. 4:32-35).

Som en motreaktion till individualism vill vi leva i gemenskap. Vi ser behovet av att skapa tid och plats för att möta och tjäna varandra. Vi vet att vi inte kan klara oss själva utan behöver hjälp, både från Gud och från varandra. Vi vill uppmuntra varandra i det kristna livet genom att dela en daglig, veckovis och årlig rytm som är strukturerad kring bön, gemensamma måltider, trädgårds- och hushållsarbete samt sabbat och vila.

Enkelhet-

Mammons makt är stark. Vi ser behovet av att leva enkelt för att lita på Gud istället för att lita på pengar. Jesus sa:

”Samla inte skatter här på jorden, där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla skatter i himlen, där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara” (Matt. 6:19-21).

Vi vill leva i Guds överflöd. Det finns tillräckligt med mat och resurser här på jorden för alla människor när vi lever i tacksamhet. Allt vi har är en gåva från Gud. Ett sätt vi kan öva på enkelhet är att odla och dela vår mat tillsammans. Vi vill också leva enkelt genom att dela mer av vår ekonomi och våra ägodelar med gemenskapen. Genom delandet kan vi också vårda Guds skapelse.

Gästfrihet-

Som en del av vårt lärjungaskap har vi fått en kallelse från Jesus att visa gästfrihet åt främlingen. Jesus sa:

“Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig…Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder och systrar, det har ni gjort för mig” (Matt. 25:35-36, 40).

Vi vill vara en gemenskap som är frikostig med de resurser Gud har gett oss och som visar medlidande för de fattiga. Vi vill prioritera tid och kraft samt ge utrymme för Jesus, som kommer till oss som en främling.

 

 

 

 

Ickevåld-

Medan vi ännu var syndare, dog Kristus för oss. Gud visar oss kärlek och förlåter oss våra synder. Genom sitt liv, sin död och uppståndelse har Jesus visat oss vägen till fred och försoning. Kommuniteten Senapskornet vill jobba för försoning på alla olika nivå, inom oss själva, i vår gemenskap, med våra grannar, i vår stad, ute i världen, och gentemot skapelsen. Jesus sa:

“Älska dina fiender och be för dem som förföljer er; då blir ni er himmelske faders barn…” (Matt. 5:44,45) och “Alla som griper till svärd skall dödas med svärd” (Matt. 26:52). 

Hur vi lever här och nu påverkar inte bara vår gemenskap utan hela skapelsen. Därför motstår vi all typ av våld, förtryck, och militarisering. Vi vill möta konflikter med ickevåld i strävan efter försoning.