Ett nytt samhälle i skalet av det gamla

Nu när året är slut och ett nytt år är snart här vill jag (Josh) dela lite reflektioner över året som har gått.

Gemenskap, tillväxt och volontärprojekt

Vi började 2022 med att bli återförenade som kommunitet efter att familjen Armfield hade varit i USA hösten 2021. Att komma tillbaka till Sundet och kommuniteten följdes av en känsla av stor tacksamhet över att bo som vi gör. Och att dela livet med så omsorgsfulla människor! i mitten av januari välkomnade vi familjen Näslund in i kommuniteten. Det kändes väldigt bra att bli fler i kommuniteten och att dela visionen tillsammans. Vi har känt oss inspirerade av hur Näslunds har vågat testa ett annorlunda sätt att leva och de har verkligen gått in i kommunitetslivet fullt ut.  Det har varit väldigt uppmuntrade att dela livet med Henrik och Anna som så tydligt visar på sin längtan att leva ut sin tro med hela livet. Med två barn (Esther och Amos) i nästan samma ålder som Ruth och Benjamin blev kommuniteten naturligtvis präglad av frågan: ”hur vi ska kunna leva som Jesu efterföljare tillsammans med barnen?” Men vi vet av egen erfarenhet att barn inte är ett hinder för den som vill leva som lärjunge. Snarare får man ännu mer chans att öva sig i delande, konflikthantering, förståelse och förlåtelse, men också hur det är att be tillsammans och bära varandras bördor. Barnen in Senapskornet har en central plats i kommunitetens liv. De leder bordsbönen, tänder ljusen vid morgonbönen, välkomnar gäster vid dörren och bjuder in till gemenskap, hjälper till i trädgården och att ta hand om hönsen. Att försöka se på världen mer som ett barn behöver vi alla göra! ”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn, han kommer aldrig dit in.”

Kommuniteten har växt mycket i år och det har varit väldigt spännande! Snart efter Näslunds flyttade in kom också Mamaloo till oss. Mamaloo kommer från Afghanistan och har haft en lång asylprocess. Men under denna kamp har han också kommit till tro på Jesus, döpt sig och blivit en Jesu efterföljare. Vi är så tacksamma att ha honom som en del av vår kommunitet och har blivit väldigt inspirerade av att se hur han strävar efter att leva ut sin tro varje dag!

Under sommaren jobbade Henrik och Anna om gårdsvärdar på Sundet. EFS-föreningens riktning och vision för gården de senaste åren har gjort att mer fokus har lagts på Sundet som en andlig växtplats och mindre på den kommersiella verksamheten. Vi ser utvecklingen som något spännande som hjälper oss att lägga kraft och energi på det som är viktigt. Kommunitetens rytm kunde integreras med Sundets veckorytm under sommaren, och vi fick dela bönestunder och lovsångskvällen med besökare på gården.

Valeria och Alicia tar hand om hönsen

Under hösten flyttade två tyska volontärer in i kommuniteten, Alicia och Valeria. Dessa volontärer är en del av Europeiska Solidaritetskåren. EFS i Luleå och Kommuniteten Senapskornet har ansökt om bidrag för att driva volontärprojektet inom Solidaritetskåren. Volontärerna bor i kommuniteten och är engagerade i EFS verksamheter som Gemenskapsmåltiden, Mötesplatsen och ungdomsgruppen. Det är väldigt roligt att ha dessa fantastiska volontärer som kommer med så mycket energi och idéer! Läs gärna mer om projektet här https://goodseedproject.blogspot.com/

Ickevåld

Nej till Nato protest i Luleå

Under våren blev ickevåld, en av våra fyra grundprinciper i kommuniteten, ett omdiskuterat ämne och en svår övertygelse att förhålla sig till allteftersom kriget i Ukraina bröt ut. Hur praktiserar vi ickevåld i krigstid? Och hur praktiserar vi solidaritet med de krigsdrabbade? Trots att ickevåld som princip ofta anklagas för att vara orealistisk, så håller vi fast vid att Jesu väg och korsets väg inte alltid är logiska. Men vi måste gå i tro och lämna allting i Guds händer. Som Ghandi sa, så är vi övertygade om att vi behöver öva oss i ickevåldsmetoder ännu mer än soldater tränar för för krig om vi vill skapa fred i världen. Josh har varit med och lett några workshops i ickevåld och civilkurage tillsammans med Kristna Fredsrörelsen. Tillsammans med de nykomna volontärerna i kommuniteten läser vi Marshall Rosenbergs bok ”Ickevåldskommunikation: ett språk för livet” och tränar oss i de fyra stegen i giraffespråket.  Vi tränar även civilkurage och KAOS teori med volontärerna. Vi är också glada över att den kristna freds lokalgruppen i Luleå har startats upp igen i höst med träffar en gång i månaden. Vi är en liten grupp människor som har längtan att skapa ett forum för samtal om ickevåld och fred på kristen grund.  

Miljöengagemang, resande, och Catholic Worker

På Sundet är det omöjligt att undvika det underbara som Gud har skapat. Vi vill vårda detta och leva i harmoni med skapelsen! I denna klimatkris som vi står i nu, inser vi att vi måste försöka påverka samhället att tänka på hur våra liv påverker naturen och Guds skapelse. Vi fortsätter att odla mat här på Sundet med syfte att minska på transport och kemikaler som används i det konventionella jordbruket. Vi äter vegetariskt och utmanas även att äta mer veganskt. Vi har välkomnat höns igen och tror att äggen de producerar är väldigt miljövänliga och nyttiga. Vi gör vårt bästa för att de ska trivas här på Sundet också!  

I denna elkris som vi står i är vi också väldigt tacksamma för solpanelerna som EFS satte upp för tre somrar sen, som producerar omkring 200 kWh per dag på de soligaste sommardagarna. Vi följer deras produktion och försöker att minska på vår elförbrukning så gott vi kan.

Vi försöker resa så mijlövänligt som möjligt. I maj åkte familjen Armfield ner till Nederländerna med tåg för att vara med på Euro Catholic Worker gathering. Veckan blev väldigt inspirerande och tacksamheten var stor över att vi fick träffa så många inspirerande kristna som också bor i kristna kommuniteter runt om i Europa. Se mer om Euro Catholic Worker här: http://www.eurocatholicworker.org/

Vi uppmuntrade våra nya Solidaritetskår-volontärer att åka tåg från Tyskland till Luleå istället för att flyga, och det gjorde de! Att åka tåg är inte så besvärligt. Det är faktiskts väldigt roligt och äventyrligt! Men det kräver lite annan planering.

I denna stressade värld vi lever i tror vi att ett mijlövänligt liv handlar ganska mycket om att bara leva lite långsammare. I kommuniteten detta år har vi fortsatt att värdera cykeln som den bästa sättet att resa lokalt. Det tar lite längre, kräver ansträngning ibland, och kan vara lite mer komplicerat med barnen. Men det går alldelles utmärkt! Och vi lämnar inga koldioxid utsläpp med cykeln!   

Gästfrihet

Under året har vi fortsatt med Gemenskapsmåltider i EFS-kyrkan. Frivilliga i EFS-kyrkan och Solidaritetskår-volontärer har också startat en ny måltid varje torsdag med särskilt fokus på persisktalande kristna. Genom att visa gästfrihet för varandra och att se Jesus i vår nästa praktiserar vi vår tro på det mesta konkreta sätt. Och genom att ge mat till de hungriga, dryck till de törstiga, kläder och de nakna, och gemenskap till dem ensamma gör vi detta också för Jesus.

Vi bekymrar oss dock över hur Luleå kommun uppfattar hemlöshet i Luleå och hur Socialförvaltningen diskriminerar när de väljer att neka hjälp till hemlösa som inte är folkbokförda i Luleå. Detta är omänskligt av Luleå kommun och måste ändras!

Ett nytt samhälle i skalet av det gamla

Det finns mycket mer som vi kan skriva om som har hänt i år. Och vi är mycket tacksamma för året som har gått. Kanske det bästa år vi haft i Kommuniteten Senapskornet. Nu väntar förändringar när familjen Näslund flyttar ut och börjar ett nytt kapitel i sina liv med församlingsbyggande i Övertorneå kommun. Vi är tacksamma för det år de helhjärtat delat med oss i kommuniteten, och kommer att sakna dem. Men vi litar på att Gud leder dem dit han vill. Samtidigt ser vi fram emot att i januari  välkomna Maksym som också är volontär inom EU Solidaritetskåren.

Under hösten har vi läst tillammans boken ”Det Uppochnedvända riket” av Donald Kraybill. I våra diskussioner kring boken har vi funderat mycket på var vi lägger vår tillit, vår tillhörighet, och vårt hopp. Som Jesu efterföljare lägger vi inte vårt hopp på världens politiska system som är så bristfälliga och orättvisa, utan i Jesus och Guds rike. Vi inser att vårt kall som Jesu lärjungar ibland krockar med världens och samhällets bud. Om vi till exempel vill älska våra fiender som Jesus säger, så kan vi inte döda dem! Så vad är det som vi gör egentligen? Peter Maurin och Dorothy Day, grundarna till Catholic Worker Rörelsen, sa ”det vi vill göra är att skapa ett nytt samhälle i skalet av det gamla.” Det är den visionen som vi försöker leva i också i Senapskornet. Vi vill leva ut jubileum, Ett nådens år, Guds rike här och nu i denna trasiga värld. Och vi vill tro och hoppas på att det faktiskt blir ringar på vattnet. Vi är inte avskilda från samhället. Vi är mitt i det. Men vi strävar efter att leva i ett annat system som är Guds rike och detta system håller på att växa fram när vi lever ut Jesu kärleksbud. Men inte av egen kraft utan genom den Helige Ande. Allting ligger i Guds händer. ”Nu gör jag något nytt. Det spirar redan, märker ni det inte? Jag gör en väg genom öknen, stigar i ödemarken.”  (Jesaja 43:19)

God jul och gott nytt år från Senapskornet!