Socialt engagemang

Gemenskapsmåltiden på EFS kyrkan

Gemenskapsmåltiden är ett frivilligt initiativ och arbete för att bjuda in och visa gästfrihet till vår nästa. Vi vill sätta vår tro i handling i Jesu efterföljd och förmedla Guds kärlek till alla människor. Genom Gemenskapsmåltiden får vi möjlighet att:

– tjäna varandra

– dela gemenskap

– arbeta för en rättvis värld.

Julbord på Gemenskapsmåltiden i EFS kyrkan

Läkare i världen

I maj 2016 öppnade Läkare i världen en klinik i samarbete med Gemenskapsmåltiden på tisdagar. Läkare i världens volontärer är på plats varje tisdag kväll för att erbjuda vård. Läkare i världen erbjuder även hälsosamtal och grupputbildningar för utsatta EU-medborgare.

Har du frågor eller är intresserad av verksamheten i Luleå kan du kontakta volontärsamordnaren på norrbotten@lakareivarlden.se