Guds rike är som…

Kommuniteten Senapskornet är en ekumenisk kristen gemenskap som lever tillsammans på Sundets lägergård.
Vi vill ge plats för Guds ord att slå rot, växa och ge frukt i våra liv.
Tillsammans vill vi sträva efter att leva varje dag i Jesu efterföljd genom bön, bibelläsning och handling.
Vi är inspirerade av den tidiga kyrkan och The Catholic Worker Movement.
                                                

Våra grundprinciper

Gemenskap
Vi tror att det kristna livet behöver gemenskap. Vi är inspirerade av den tidiga kyrkans exempel i Apostlagärningarna:


“Alla de många som hade kommit till tro var ett hjärta och en själ, och ingen betraktade något av det han ägde som sitt; de hade allt gemensamt. Med stor kraft frambar apostlarna vittnesbördet om att herren Jesus hade uppstått, och de fick alla riklig del av Guds nåd. Ingen av dem led någon nöd. De som ägde jord eller hus sålde sin egendom och kom med köpesumman och lade ner den vid apostlarnas fötter, och man delade ut åt var och en efter hans behov” (Apg. 4:32-35).

Som en motreaktion till individualism vill vi leva i gemenskap. Vi ser behovet av att skapa tid och plats för att möta och tjäna varandra. Vi vet att vi inte kan klara oss själva utan behöver hjälp, både från Gud och från andra. Vi vill
uppmuntra varandra i det kristna livet genom att dela en daglig, veckovis och årlig rytm som är strukturerad kring bön, gemensamma måltider, och trädgårds- och hushållsarbete.

Enkelhet
Mammons makt är stark. Vi ser behovet av att leva enkelt för att lita på Gud istället för att lita på pengar.
Jesus sa:

”Samla inte skatter här på jorden, där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla skatter i himlen, där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara” (Matt. 6:19-21)

Vi vill leva i Guds överflöd. Det finns tillräckligt med mat och
resurser här på jorden för alla människor när vi lever i tacksamhet. Allt vi har är en gåva från Gud. Ett sätt vi kan öva på enkelhet är att odla och dela vår mat tillsammans. Vi vill också leva enkelt genom att dela mer av vår ekonomi och våra ägodelar med gemenskapen. Genom delandet kan vi också vårda Guds skapelse.

Gästfrihet
Som en del av vårt lärjungaskap har vi fått en kallelse från Jesus att visa gästfrihet åt främlingen. Jesus
sa:

“Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte
mig…Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder och systrar, det har ni gjort för mig” (Matt. 25:35-36, 40)

Vi vill vara en gemenskap som är frikostiga med de resurser Gud har gett oss och som visar medlidande för de fattiga. Vi vill prioritera tid och kraft samt ge utrymme för Jesus, som kommer till oss som en främling. Vi vill också visa gästfrihet till de som söker sig till kommuniteten för
andlig fördjupning eller vila, liksom de som söker gemenskap.

Ickevåld
Vi vill jobba för försoning på alla olika nivå, inom oss själva, i vår gemenskap,med våra grannar, i vår stad, och ute i världen. Jesus sa:


“Älska dina fiender och be för dem som förföljer er; då blir
ni er himmelske faders barn…” (Matt. 5:44-45) och “Alla
som griper till svärd skall dödas med svärd” (Matt. 26:52)

Medan vi ännu var syndare, dog Kristus för oss. Gud visar oss kärlek och förlåter oss våra synder. Genom sitt liv, sin död och uppståndelse har Jesus visat oss vägen till fred och försoning.Hur vi lever här och nu påverkar inte bara vår gemenskap utan hela världen. Därför motstår vi all typ av våld, förtryck, och militarisering. Vi vill möta konflikter med ickevåld i strävan efter försoning.

Välkommen att delta kommunitetens rytm


Bön/måltider/retreat

Som en kommunitet ber vi regelbundet tillsammans, och en gång i månaden erbjuder vi en öppen måltid med kvällsbön. I samarbete med EFS-kyrkan har vi retreater i bön och tystnad på Sundet två gånger per år. Kommuniteten är delaktig i den verksamheten.
Gemenskapsmåltiden på EFS Luleå
Varje tisdag kväll delar vi en öppen måltid på EFS inne i stan. Maten är gratis och alla som kommer får hjälpa till så mycket de vill och kan. Vi erbjuder kläder och möjlighet till dusch och tvätt av kläder. Kommuniteten är delaktig i den verksamheten.
Odling
Vi odlar grönsaker på Sundet. Skörden används till kyrkans sommarcafé ute på Sundet, till Gemenskapsmåltiden inne i stan, och även till kommunitetens egna måltider.
Veckorytm
Måndag: 06.45-07.15 Morgonbön på Sundet
                    08.30-10.00 Café Dik Manusch i EFS Luleå
Tisdag: 17.00-19.00 Gemenskapsmåltiden i EFS Luleå
Onsdag: 07.30-08.00 Morgonbön på Sundet
Torsdag: 20.30 K vällsbön på Sundet
Fredag: 07.30-08.00 Morgonbön på Sundet
Övrigt: Öppen middag andra torsdagen i månaden på Sundet 18.00-21.00