Ickevåld

Vi vill jobba för försoning på alla olika nivå, inom oss själva, i vår gemenskap, med våra grannar, i vår stad, och ute i världen. Jesus sa:

Älska dina fiender och be för dem som förföljer er; då blir
ni er himmelske faders barn…” (Matt. 5:44-45) och “Alla
som griper till svärd skall dödas med svärd (Matt. 26:52)

Medan vi ännu var syndare, dog Kristus för oss. Gud visar oss kärlek och förlåter oss våra synder. Genom sitt liv, sin död och uppståndelse har Jesus visat oss vägen till fred och försoning.Hur vi lever här och nu påverkar inte bara vår gemenskap utan hela världen. Därför motstår vi all typ av våld, förtryck, och militarisering. Vi vill möta konflikter med ickevåld i strävan efter försoning.