The Catholic Worker

Kommuniteten Senapskornet hämtar mycket inspiration ifrån The Catholic Worker, en rörelse som började i USA år 1933. The Catholic Worker är en lekmansrörelse som grundades av de kristna aktivisterna Dorothy Day och Peter Maurin. Deras syfte var att sätta tro i handling i Jesu efterföljd och att ”skapa ett nytt samhälle i skalet av det gamla.”

Rörelsen började med en tidning som såldes för 1 penny per kopia. Eftersom Dorothy Day var journalist och Peter Maurin var filosof blev tidningen ett naturligt sätt för dem att sprida deras tankar vidare.

Peter Maurins vision innehöll tre ben för samhället:

  1. Skolor för samtal. En plats för intellektuella och arbetare att mötas och utmanas av varandras erfarenheter.
  2. Kommuniteter på landet för att skapa arbete för arbetslösa och ge värdighet till det fysiska arbete som krävs för att leva rättvist. Kommunitetslivet skulle även vara ett sätt att leva i tacksamhet för allt Gud har skapat.
  3. Gästfrihetshus i städerna för att praktisera ”barmhärtighetshandlingar” i vardagen och för att möta Jesus i främlingen (Matt. 25)

The Catholic Worker inspirerades av en filosofi som heter ”Personalism”, som lägger vikten på varje människans ansvar till sin nästa. The
Catholic Worker-rörelsen är ett experiment i kristen anarki som nu finns i flera länder i världen. Många Catholic Worker-kommuniteter finns i fattiga delar av industrialiserade städer för att praktisera ”barmhärtighetshandlingar.” Andra Catholic Worker-kommuniteter lever tillsammans på landet med mer fokus på hållbarhet och gemenskapsliv.

”Our problems stem from our acceptance of this filthy,rotten system,” sa Dorothy Day, och menade att vi som kristna var kallade att inte acceptera orättvisor i samhället som ledde till förtryck och krig. Detta engagemang för rättvisa är än idag en viktig del av rörelsen. Många kommuniteter ägnar sig åt aktivism på olika sätt, genom ickevåldsprinciper.

Läs mer om The Catholic Worker på:

http://www.catholicworker.org/