Länkar

Kommunitetsåret vid Hjälmared Folkhögskola

Gå kommunitetsåret och testa på att bo i kommunitet medan du studerar via Hjälmared Folkhögskola! Du kan också bo här i Senapskornet och gå kommunitetslinjen på distans. Kolla här http://xn--kommunitetsret-vib.se/

Nätverket för kommuniteter

http://kommuniteter.se

EFS och Sundet

http://www.efs.nu

The Catholic Worker

http://www.catholicworker.org

Kristna Fredsrörelsen

https://krf.se/

Läkare i världen

http://lakareivarlden.se/var-vi-finns/norrbotten/