Gemenskap

Vi tror att det kristna livet behöver gemenskap. Vi är inspirerade av den tidiga kyrkans exempel i Apostlagärningarna:

Alla de många som hade kommit till tro var ett hjärta och en själ, och ingen betraktade något av det han ägde som sitt; de hade allt gemensamt. Med stor kraft frambar apostlarna vittnesbördet om att herren Jesus hade uppstått, och de fick alla riklig del av Guds nåd. Ingen av dem led någon nöd. De som ägde jord eller hus sålde sin egendom och kom med köpesumman och lade ner den vid apostlarnas fötter, och man delade ut åt var och en efter hans behov” (Apg. 4:32-35).

Som en motreaktion till individualism vill vi leva i gemenskap. Vi ser behovet av att skapa tid och plats för att möta och tjäna varandra. Vi vet att vi inte kan klara oss själva utan behöver hjälp, både från Gud och från andra. Vi vill
uppmuntra varandra i det kristna livet genom att dela en daglig, veckovis och årlig rytm som är strukturerad kring bön, gemensamma måltider, och trädgårds- och hushållsarbete.