Om kommuniteten

Vision

Kommuniteten Senapskornet är en ekumenisk kristen gemenskap som lever tillsammans på Sundets lägergård. Vi vill ge plats för Guds ord att slå rot, växa och ge frukt i våra liv. Tillsammans vill vi sträva efter att leva varje dag i Jesu efterföljd genom bön, bibelläsning och handling. Vi är inspirerade av den tidiga kyrkan och The Catholic Worker Movement.   

Bön/måltider/retreat

Som en kommunitet ber vi regelbundet tillsammans, och en gång i månaden erbjuder vi en öppen måltid med kvällsbön. I samarbete med EFS-kyrkan har vi retreater i bön och tystnad på Sundet två gånger per år. Kommuniteten är delaktig i den verksamheten.

Socialt engagemang

Varje måndag morgon och tisdag kväll övar vi oss i praktiskt handling för vår medmänniskor i Luleå stad. På måndag morgon är vi delaktiga i Café Dik Manusch på EFS kyrkan och på tisdag kvällar deltar vi i Gemenskapsmåltiden i EFS. Maten är gratis och alla som kommer får hjälpa till så mycket de vill och kan. Vi erbjuder kläder och möjlighet till dusch och tvätt av kläder. Kommuniteten är delaktig i den verksamheten.

Odling

Vi odlar grönsaker på Sundet. Skörden används till kyrkans sommarcafé ute på Sundet, till Gemenskapsmåltiden inne i stan, och även till kommunitetens egna måltider.