Jesus var också flykting

I en tid då politiker tycks tävla om vem som för den hårdaste och mest ”ansvarsfulla” migrationspolitiken, blir det allt tydligare för mig att vår ledare inte är av denna världen. Jesus är tydlig med hur vi ska älska medmänniskan och inte göra skillnad på människor. Må hans ord tränga igenom bruset och vägleda oss.

Tavlan är målat av Elisabeth Armfield och bilden är inspirerad av boken ”Jesus var också en flykting”, av Stefan Swärd och Mikael Grenholm (2016).