Enkelhet – att vårda skapelsen

av Simon Jonsson

På Öppen kväll i mars inledde Simon Jonsson och Anders Öhlund temasamtalet med att dela med sig av sina mångåriga engagemang för skapelsens rättigheter. Här delar Simon lite från kvällens samtal…

I den svenske bondens ursprungliga grundsyn på ägandet av mark fanns ett tydligt ansvarstagande för markens fortbestånd. Detta synsätt har förlorat i betydelse med tiden. Det fanns också ett ansvar för att lämna över marken i bättre skick till nästa generation. Att bruka var viktigare än att äga. Synsättet att man bara har marken till låns av sina barn återkommer också hos många naturfolk.

Under sex års U-lands tjänst i Afrika blev det också klart att det inte är brist på konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel som äventyrar livsmedelsproduktionen. Det är brist på vatten som är huvudorsaken. Utan vatten blir konstgödseln värdelös och enbart en kostnad.

Många insatser måste göras för att skapa ett hållbart system, och att minska vår konsumtion och de s.k. ”fotspåren” efter oss, är kanske det viktigaste. Vi kan inte bara i västvärlden fortsätta och att konsumera som om det fanns fyra jordklot, när det bara finns ETT. Vi i Sverige måste öka vår självförsörjning av livsmedel och i större omfattning välja rättvisemärkt, ekologiskt och närproducerat. Det är också viktigt att återvinna/cirkulera/vårda/ laga det vi redan har. Det är inte hederligt att fortsätta med att importera livsmedel från länder där människor svälter.

I Bibelns skapelseberättelse i 1 Moseboken 1: 26-31 ges människan ansvar för att härska över och vårda skapelsen. En fråga som inte fick något svar under kvällen var: Kan vi som kristna fortsätta med att medvetet förbruka skapelsen? Bibelns uppdrag (Matt 25) är att ge hungrige mat, törstiga vatten etc. Ska vi göra detta hållbart och långsiktigt måste vi värna om och skydda jordens ekosystem, jord, skog, vatten och klimat – samt inte minst hålla jorden bördig med kretslopp.

Vi uppmärksammade också den motion från medlemmar i Luleå som inlämnats till EFS årskonferens 2016 om att EFS i Sverige ska arbeta aktivt både i Sverige och i missionsländerna för att ta sitt helhetsansvar för evangeliet i ord och handling genom åtgärder som befrämjar hållbara ekosystem.