Hälsa är en mänsklig rättighet!

Våren 2016 beslutade en grupp eldsjälar att öppna en medicinsk mottagning på ideell basis i centrala Luleå. Bakgrunden var alla utsatta EU- medborgare som kommit till Sverige, främst romer från Rumänien och Bulgarien. De såg hur individer från denna grupp ständigt föll utanför det svenska vårdsystemet. Något som ledde till oerhörda konsekvenser för utsatta EU-medborgare som valt att göra Luleå till ett andra hem. Många av dessa personer hade hälsoproblematik som de inte kunde få hjälp med i Sverige, eftersom de ofta saknade sjukvårdsförsäkring i sina hemländer och då nekades subventionerad sjukvård i Sverige. Dessa eldsjälar som öppnade kliniken bedriver nu, tillsammans med andra volontärer, sin mottagning i EFS-kyrkan varje tisdag klockan 18.00.

Verksamheten är en del av organisationen Läkare i Världen, en global människorättsorganisation som kämpar för allas rätt till vård. Genom vårdinsatser, psykosocialt stöd och juridisk rådgivning hjälper de personer som tillhör utsatta grupper som på något sätt faller utanför det svenska systemet. Bästa möjliga hälsa är en mänsklig rättighet, detta är utgångspunken för Läkare i Världens arbete.

Vill du hjälpa till med vår lokala verksamhet i Luleå? Kontakta då samordnaren Annelie Danielsson på: annelie.danielsson@lakareivarlden.se