Frivilliga kristna

Av Josh Armfield
 
Vi är bara frivilliga kristna. Vi blir inte kyrkan genom att anställa personal. Vi blir kyrkan när vi delar gemenskap i Jesu efterföljd. Varje människa har en plats i denna gemenskap och kallas att ge upp sitt gamla liv för att leva ett nytt liv i Kristus och i tjänst för att bygga Guds rike här på jorden. 
 
”Genom att Jesus gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Också vi är skyldiga att ge vårt liv för bröderna. Om någon som har vad han behöver här i världen ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning.” (1 Johannesbrevet 3:16-18)
 
Det frivilliga arbetet är så viktigt i vår värld idag. Vi har var och en ett ansvar för varandra. Oavsett hur många lagar som skapas för att göra samhället rättvist så kan inte staten älska människor. Det är bara genom en relation som kärlek kan ske.Vårt hopp om världens förvandling ligger i Jesu uppståndelse. Det finns hopp om förvandling i världen och i varje människans liv. Men för att kunna se förändring i världen måste vi också tro på varje människans möjlighet till förvandling i sitt hjärta och i sitt liv, även de som vi kan se som våra fiender. Jesus kallar oss att älska även de som vi har svårt för att älska, de som kanske är annorlunda än oss. 
 
Gemenskapsmåltiden på tisdagar på EFS-kyrkan i Luleå har redan från början varit ett frivilligt initiativ och är det fortfarande. Vi har ingen anställd som samordnar och genomför arbetet utan allt hänger på det frivilliga engagemanget. Gemenskapsmåltiden grundas i Guds kärlek för alla människor. Vi har skrivit en vision för verksamheten som lyder:  ”Gemenskapsmåltiden är ett frivilligt initiativ och arbete för att bjuda in och visa gästfrihet till vår nästa. Vi vill sätta vår tro i handling i Jesu efterföljd och förmedla Guds kärlek till alla människor. Genom Gemenskapsmåltiden får vi möjlighet att tjäna varandra, dela gemenskap och arbeta för en rättvis värld”. Alla som kommer till Gemenskapsmåltiden inbjuds att vara med i denna vision. Alla har någonting att bidra med oavsett om man är hemlös eller student, Svensk eller Rumänsk. Gränserna mellan värd och gäst suddas ut.
 
Var och en av oss har ett ansvar för varandra som medlemmar i en och samma kropp. Om en av oss lider, så lider också hela kroppen. Vi kan inte lägga bort allt detta ansvar på anställd personal eller de som är utbildade socionomer eller diakoner,utan var och en av oss har ett kall och gåvor att dela med hela kroppen. Peter Maurin (medgrundare av Catholic Worker-röreslen) förespråkade en filosofi som heter Personalism som hävdar att varje människans utveckling och personlighet påverkas av de vi umgås med. Vi formas av dem gemenskaper vi lever i och därför är gemenskap så oerhört viktigt för vår värld idag. Personalism menar också att varje människa har ett moraliskt värde och ansvar samt en fri vilja och ingen människa är förlorad. Alla människor, skapade i Guds avbild, har förmågan att förvandlas och formas på nytt. Därför kallar Jesus oss att bjuda in och älska även våra fiender, för att de har också gåvor att dela med sig i gemenskapen. 

några från styrelsen för Natthärbärget

Vi formas och påverkas av varandra. I höst bildades det en ideell förening här i Luleå för att driva ett härbärge för hemlösa. Denna förening bildades av frivilliga som brinner för att stötta de hemlösa här i Luleå. Många av de som har engagerat sig har slitit hårt för att detta härbärge ska kunna öppna. Men var och en av dem har engagerat sig frivilligt och gratis! Detta engagemang har spridit hopp och inspiration till andra som då också engagerat sig och genom gemenskap och bön har vi stöttat varandra, fast vi har mötts av svåra utmaningar. I december kunde vi glädjas åt att Natthärbärget i Luleå öppnades, där det nu erbjuds tio sovplatser varje natt för hemlösa i Luleå. För vissa av oss som engagerat oss i detta har bönen och tron på att Gud vill använda oss för att bygga sitt rike här på jorden varit en viktig drivkraft.
 
Detta är bara ett exempel på hur Gud använder oss för att bygga sitt rike här på jorden. Vilken rikedom vi har i Kristi gemenskap! Gud vill använda oss, Kristi kyrka, för att skapa förändring i världen. Men vi är bara frivilliga kristna. Vi har frivilligt gett vårt liv till Gud för att bli använd av honom. Genom den helige Andens kraft som fyller oss orkar vi älska varandra och vår nästa. Frivilligt skickade Gud sin son Jesus till världen för att Gud älskar oss och frivilligt dog Jesus på korset för att rädda oss och ge oss nytt liv. Gud kallar oss att agera på samma sätt: frivilligt.
 
”Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud, och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek hos oss: han sände sin ende son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra.” (1 Johannesbrevet 4:7-11)