Guds rike är som…ogräs?

En till sommar har gått och vi har tillbringat många timmar i trädgården bara med att rensa ogräs. Det är verkligen märkligt hur ogräset kan ta över en trädgård och kväva alla goda grönsaker man försöker odla upp om man inte rensa bort det. Men tack vare andra som har hjälpt oss har vi lyckats ganska bra med ogräsrensning.

När Jesus berättade om himmelriket som ett senapskorn var det faktiskt en väldigt konstig jämförelse för dem som lyssnade. I sin bok, Den oemotståndliga revolution skrev Shane Claiborne om liknelsen om senapskornet så här,

Matteus placerar strategisk nog liknelsen med senapskornet mitt i berättelsen om trädgårdsarbete där Jesus uppmanar människor att inte riva upp ogräset från trädgården, utan att låta vetet och ogräset växa tillsammans (Matt 13;24-30, 36-43). Sedan säger han till sina åhörare att Guds rike är som senap som växer som en vild buske (Matt 13:31-35). Jag hörde en gång en lantbrukare säga att det är som Kudzu. Kudzu är en slingerväxt som aktivt tar över ett område. I all sin enkelhet kan den lägga sig som ett täcke över hela bergssluttningar, kväva träd och spräcka cementbyggnader. Hur senapskornet växer måste ha varit välkänt för det första århundradets judar, och ingen kan ta miste på dess symboliska innebörd. Det kanske till och med växte ute i vildmarken där Jesus stod och talade.” (s. 264)

Det är intressant hur Jesus väljer att beskriva Guds rike. ”Saliga ni som är fattiga, er tillhör Guds rike”. (Lukas 6:20) ”Sådana som är sist ska bli först att sådana som är först skall bli sist.” (Lukas 13:30)  ”Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.” (Mark 10:15) Judarna väntade en Messias som skulle befria folket från Roms ockupation och Jesus skulle vara den som ledde revolutionen. Folket förväntade sig en kung, någon som skulle ta makten igen och styra Israel rätt som de goda kungarna i forna tider. Men Jesus gjorde inte riktigt det som folket förväntade sig. Han ledde revolutionen, ja, men inte med makt eller våld. Folket förväntade sig kanske ett rike som skulle växa och bli stort som ”Libanons cedrar” eller ”Bashans ekar” som profeten Jesaja beskrev, stora och majestiska. Jesus kallade istället sina lärjungar att bli omvänd, att ge upp sin makt, att bli fattig för att komma till Guds rike. Allt detta var för att ge plats för Guds rike att växa och ta plats.

Guds rike växer inte som världens rike genom makt och våld utan genom människans hjärta. Guds rike växer och förvandlar oss inifrån och ut. Det växer inte från toppen ner utan från marken upp. Det växer långsamt men smiter och tar över. Som ogräs i trädgården tror vi att så småningom kommer detta rike att kväva all ondska så att bara kärleken är kvar.  Guds rike är en revolution vems ledare ”störtar härskare från deras troner, och upphöjer de ringa” som Maria Jesu mor sjung, men inte genom våld utan genom att dö på ett kors.

Som Kommuniteten Senapskornet vill vi vara en del av den kärleksfulla revolutionen. Vi vill låta Gud förvandla oss och det sättet som vi lever och vi vill bjuda andra in att också bli förvandlade i Guds kärlek.

Under sommaren har vi fått möjlighet att dela gemenskap med fler som har kommit och bott i kommuniteten, jobbat med oss i trädgården, tränat i nådens arbete med oss genom sociala engagemang i stan och delat den dagliga bönerytmen som vi har i kommuniteten. Det har gett oss inspiration och glädje att få dela livet med fler. Vi har haft olika projekt här på gården, med målning, renovering av ett nytt hönshus, och förstås trädgårdsarbete. Vi har fått hjälp av många och för det är vi mycket tacksamma. Vi vill särskilt tacka EFS Sundet utskottet som har visat oss mycket stöd på olika sätt. Tack!  

Florin som bodde med oss under vintern och våren åkte hem till Rumänien i maj för att vara med sitt nyfödde barn. Sedan i maj har även Jamil bott med oss. Jamil väntar asyl och studerar samtidigt svenska. Han har jobbat mycket med oss under sommaren och vi är mycket tacksamma för hans hjälp!

Vi ser fram emot hösten och det lugnet som kommer med vintern här på Sundet. Vi tackar Gud för skörden som vi har fått från trädgården. Välkommen att smaka av den du med någon torsdag när vi har Öppen kväll. Under hösten kommer vi att hålla i två kursdagar, en med temat ”Hållbart liv” och en med temat ”Ickevåld i vardagen”. (Se kalendern)  Välkommen att delta i kommunitetens bönerytm också om du har möjlighet. (Se veckorytmen) En stor böneämne som vi vill lyfta fram är härbärgeverksamheten för Luleås hemlösa. Just nu finns det inget härbärge i Luleå men många av våra vänner från Rumänien har ingenstans att sova på nätterna. Det finns en liten ideell grupp som har startat en förening men de behöver mycket bön och stöd. Hör av dig till oss om du är intresserad av att hjälpa med härbärget på något sätt.

Frid och fred i Jesus Kristus!

Josh Armfield