Lövhyddohögtiden och manifestation för härbärget

Hej vänner!
Det har gått några år sedan vi sist uppmärksammade Lövhyddohögtiden. Nu i år har det blivit väldigt aktuellt att återigen påminnas om att det finns hemlösa bland oss och att det likaväl skulle kunna vara du eller jag som var utan tak över huvudet. Vi tar så lätt för givet att vi har allting vi behöver. Det är lätt att bara vilja ha mer och mer, och sedan bli obekväm av att möta dem som är utan. Vi vill inte se det. Vi försöker kanske hitta någon förklaring så att vi behöver inte ha dåligt samvete över att vi har för mycket. Men Jesus sa så tydligt i Matt. 5:42, ”Ge åt dem som ber dig, och vänd inte ryggen åt den som vill låna av dig.” Jesus kallar oss att visa barmhärtighet och kärlek till dem vi träffar oavsett om de förtjänar det eller inte.  

Lövhyddohögtiden är en judisk högtid då Gud kallar sitt folk att komma ihåg, när de lever rika och utan brist, att de också varit hemlösa många år i öknen och att Gud tog hand om dem. Det är en högtid att komma ihåg just det faktum att vi egentligen ingenting äger. Vi förtjänar ingenting. Allting är en gåva från Gud. (5 Mos. 8)

År 2016 beslöt kommunfullmäktige i Luleå att det skulle finnas ett härbärge varje vinter från 1 november – 30 april som akut tak över huvudet för de hemlösa. I höst beslutade Socialnämnden att härbärget ska stängas mitt i vintern och inte öppnas igen. Detta kommer påverka de redan utsatta i vår stad hårt. Socialnämnden har sagt att det kommer bli någon annan verksamhet för att förebygga hemlöshet, men har i dagsläget ingen plan för hur detta ska se ut. Vi vill självklart också förebygga hemlöshet men är övertygade om att det behövs ett härbärge också som akut lösning när det är som kallast, tills dess att det inte längre finns någon hemlöshet. 

Eftersom kommunfullmäktige under 2016 beslutade att det skulle finnas ett härbärge i Luleå varje vinter måste de nu rösta för att ändra det beslutet. Omröstningen kommer att ske den 26 oktober. Med anledning av detta vill vi stå upp för allas rätt till tak över huvudet genom att manifestera utanför Stadshuset den 22 oktober kl. 15.00-16.00. Vi planerar att befinna oss på trottoaren utanför Stadshuset tillsammans med hemlösa och andra som vill vara med från kl. 15 den 22 oktober tills kl. 9.00 den 23 oktober. Självklart ska vi följa riktlinjerna kring Corona och hålla avstånd när vi samlas. Om du inte kan komma men ändå vill göra någonting kan du gärna skriva ett mejl eller ringa till ledamöter i kommunfullmäktige. Och självklart kan du gärna be för beslutet och för de hemlösa. 

Om du vill vara med och sova ute den natten i solidaritet med de hemlösa är du mycket välkommen. Som en del av Lövhyddohögtiden kallade Gud sitt folk att bo i hyddor i en vecka. (3 Mos. 23:41-43). Några av oss som organiserar detta kommer också att sova ute med dem. Ta med eget tält om du har! Kom och upplev hur det är att vara hemlös i Luleå utan ett härbärge.

Med vår aktion kräver vi att kommunfullmäktige låter beslutet som togs i 2016 stå kvar så att det ska finnas ett härbärge även i vinter 1 nov. – 30 april och varje år.

Vi som arrangerar denna manifestation är volontärer från Gemenskapsmåltiden, Läkare i världen och Ett Luleå för Alla. 

Guds frid och fred!
Josh för Kommuniteten Senapskornet